петък, 4 декември 2015 г.

USS ROSS (DDG - 71)

Visit of USS ROSS (DDG-71)in Varna

 photo P1340764-2.jpg

 photo P1340799-2.jpg

 photo P1340816-2.jpg

 photo P1340820.jpg

 photo P1340760-2.jpg

 photo P1340821.jpg

 photo P1340830.jpg

 photo P1340832.jpg

 photo P1340838-2.jpg

 photo P1340839.jpg

 photo P1340846.jpg

 photo P1340841-2.jpg

четвъртък, 29 октомври 2015 г.

"ШКВАЛ" - 62

Базов миночистач "Шквал" - 62, минава Босфора, на връщане от военноморското противоминно учение НУСРЕТ - 2015

Снимките са предоставени от Г-н Yörük Işık

Bulgarian Mine sweeper Shkval -62, heading to home port after mine warfare exercise of the Turkish Navy - Nusret 2015

Photos : Mr. Yörük Işık. Used with permission. photo IMG_9246.jpg

 photo IMG_9265.jpg

 photo IMG_9266.jpg

 photo IMG_9269.jpg

 photo IMG_9271.jpg

 photo IMG_9282.jpg

петък, 23 октомври 2015 г.

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Фрегата "ДРЪЗКИ" - 41 в Босфора

12.10.2015 Yörük Işık

Фрегата "Дръзки"-41 минава Босфора, на път за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEAVOUR” и учението на НАТО „TRIDENT JUNCTURE 15”

Снимките са предоставени от Г-н Yörük Işık


Bulgarian frigate DRAZKI passing Bosphorus, heading to NATO operation NATO in the Mediterranean „ACTIVE ENDEAVOUR”, and NATO exercise „TRIDENT JUNCTURE 15”

Photos by Mr. Yörük Işık


 photo IMG_2853.jpg

 photo IMG_2854.jpg

 photo IMG_2855.jpg

 photo IMG_2852.jpg

понеделник, 6 юли 2015 г.

HNMLS TROMP (F 803) / NRP Francisco de Almeida (F334)

Още от участниците във военноморското учение БРИЗ-2015

 photo P1330757-2.jpg

 photo P1330767-2.jpg

 photo P1330775-2.jpg

 photo P1330794.jpg

 photo P1330783-2.jpg

 photo P1330787-2.jpg

 photo P1330789-2.jpg

 photo P1330803-2.jpg

 photo P1330806-2.jpg

 photo P1330810-2.jpg

 photo P1330813-2.jpg

 photo P1330815-2.jpg

 photo P1330821-2.jpg

 photo P1330833-2.jpg

 photo P1330831-2.jpg

TCG BARBAROS (F-244) / NRP Francisco de Almeida (F334) / HNMLS TROMP (F 803)

 photo P1330843-2.jpg

 photo P1330848-4.jpg

TCG BARBAROS (F-244) / NRP Francisco de Almeida (F334) / HNMLS TROMP (F 803) / TCG YILDIRAY (S-350)

 photo P1330933-2.jpg