четвъртък, 29 октомври 2015 г.

"ШКВАЛ" - 62

Базов миночистач "Шквал" - 62, минава Босфора, на връщане от военноморското противоминно учение НУСРЕТ - 2015

Снимките са предоставени от Г-н Yörük Işık

Bulgarian Mine sweeper Shkval -62, heading to home port after mine warfare exercise of the Turkish Navy - Nusret 2015

Photos : Mr. Yörük Işık. Used with permission. photo IMG_9246.jpg

 photo IMG_9265.jpg

 photo IMG_9266.jpg

 photo IMG_9269.jpg

 photo IMG_9271.jpg

 photo IMG_9282.jpg

петък, 23 октомври 2015 г.

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Фрегата "ДРЪЗКИ" - 41 в Босфора

12.10.2015 Yörük Işık

Фрегата "Дръзки"-41 минава Босфора, на път за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „ACTIVE ENDEAVOUR” и учението на НАТО „TRIDENT JUNCTURE 15”

Снимките са предоставени от Г-н Yörük Işık


Bulgarian frigate DRAZKI passing Bosphorus, heading to NATO operation NATO in the Mediterranean „ACTIVE ENDEAVOUR”, and NATO exercise „TRIDENT JUNCTURE 15”

Photos by Mr. Yörük Işık


 photo IMG_2853.jpg

 photo IMG_2854.jpg

 photo IMG_2855.jpg

 photo IMG_2852.jpg