петък, 1 април 2016 г.

HMCS Fredericton (FFH 337)

 photo P1350204-2.jpg

 photo P1350236-2.jpg

 photo P1350221-2.jpg

 photo P1350220-2.jpg

 photo P1350229-2.jpg

 photo P1350224-2.jpg

 photo P1350225-2.jpg

 photo P1350215-2.jpg

 photo P1350231-2.jpg

 photo P1350247-2.jpg

 photo P1350257-2.jpg

 photo P1350254-2.jpg

 photo P1350260-2.jpg

 photo P1350219-2.jpg

 photo P1350262-2.jpg

 photo P1350278-2.jpg

 photo P1350259-2.jpg

Няма коментари:

Публикуване на коментар